Ölçüm İşlemler

Hali Hazır Alım

Tanım : Bir yerin gözle görülebilir dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; kara yolu, demir yolu, enerji nakil hattı, hertürlü yapı ve tesis ,
kanal ve benzeri yapay özelliklerini ve topoğrafik yapısını gösteren belirli ölçeklerdeki haritalara halihazır harita (durum haritası) denir.

Konum Belirtme Sınır Tespiti

Tanım : Küresel yer belirleme sistemi ya da küresel konumlandırma sistemi , düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır.
Uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar.

Ağaç Rölevesi Aplikasyonu

Tanım : Orman kanunu ve milli parklar kanununda bulunan alanlarda düşünülen mesire yeri ve orman içi dinlenme yerleri ile izin irtifaka
konu olan yerlerde korunması gereken mevcut ağaçları ve diğer bitki çeşitlerini; gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu arazilerde bulunan ,
ilgili mevzuat gereğince korunacak ağaçların aplikasyonları yapılarak koordinatları belirlenip detaylı olarak raporlanmasına denir.

Alt Yapı Ölçümleri

Yüksek Katlı Betonarme Yapı Ölçümleri (Arazi ve Arsa)

Çelik Konstriksüyon ve Endüstriyel Tesis Ölçümü

Yol Profilinin Çıkartılması (Kırmızı Kat)

Yükseklik Ölçümleri

Yardıma mı ihtiyacınız var?